प्रसिद्धीसाठी मजकूर

पवई पोलीस ठाणेच्या हद्दीत पवई तलाव येथे गणपती विसर्जन करण्यासाठी येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पवई पोलीस ठाणे कडून आवाहन  करण्य...