Saturday, June 17, 2017

દુઃખદ નિધન

વરિષ્ઠ પત્રકાર *ચંદ્રસેન મોમાયા*નું દુઃખદ નિધન...
પ્રભુ તેમની આત્માને શાંતી તેમજ સદગતિ આપે...

🕉 शांति  🕉 शांति  🕉 शांति
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Mysterious Sucide of Vaibhav shetty

Mysterious Sucide of Vaibhav shetty body found hanging in a lodge at Andheri, he  was the Owner of six hotels in mumbai along with Vai...